Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
8 mois depuis
Autisme Madagascar

🇲🇬 > Atrikasa fanolorana ny vokatr’ireo fanadiadiana ✅
👉🏼 Mikasika ny fisitrahan'ireo olona hafakely ireo Zo fototra maha olona 👈🏼
👉🏼 Faritra Atsimo Andrefana ✅

🇫🇷 > Atelier de restitution Région Sud-Ouest de Madagascar ✅
👉🏼 Sur les résultats des études 👈🏼
👉🏼 Concernant l'état des droits des personnes différentes 👈🏼
... Voir plusVoir moins

🇲🇬 > Atrikasa fanolorana ny vokatr’ireo fanadiadiana ✅
👉🏼 Mikasika ny fisitrahanireo olona hafakely ireo Zo fototra maha olona 👈🏼
👉🏼 Faritra Atsimo Andrefana ✅

🇫🇷 > Atelier de restitution Région Sud-Ouest de Madagascar ✅
👉🏼 Sur les résultats des études 👈🏼
👉🏼 Concernant létat des droits des personnes différentes 👈🏼Image attachment
8 mois depuis
Autisme Madagascar

🇲🇬 > Iza marina no tena ao ambadik’ity fangalaran-jaza varira ity? ❌
👉🏼 Tsy mitsaha-mitombo izany ary manerana ny nosy ❌

🇫🇷 > Qui se cache réellement derrière ces nombreux kidnappings d’enfants albinos? ❌
👉🏼 Le taux n’arrête pas d’augmenter dans toute l’île ❌
... Voir plusVoir moins

🇲🇬 > Iza marina no tena ao ambadik’ity fangalaran-jaza varira ity? ❌
👉🏼 Tsy mitsaha-mitombo izany ary manerana ny nosy ❌

🇫🇷 > Qui se cache réellement derrière ces nombreux kidnappings d’enfants albinos? ❌
👉🏼 Le taux n’arrête pas d’augmenter dans toute l’île ❌Image attachmentImage attachment

Comment on Facebook

tokoni afindratoerana niolona otrinireo mba amini ville be fa tsi anatialani de lasa matimati farani n'a afa maso tsirarini

Hatraminy zao mbola tsisy fanadihadina lalina mahakasika io toe_jaharaha io d hiandry ovina angambany vao hihetsika ny tompon'andraikitra

Antray kosa e😢. Fa nahoana loatra re

Mapametra-panontaniana mihitsy

mampalahelo kely ilay izy kaaah...mba iza loatra

Tokony asiana fanadihadiana tsara fa tena mampalahelo

🤔?? Ny madinika manatanteraka mission ihany nous mapalahelo😥

Otran'hoe ny masony hony no ilain'ireo dahalo atao aodygasy "maso be tsy mahita zany" 🤔

View more comments

8 mois depuis
Autisme Madagascar

🇲🇬 > ✅ Fantatrao ve fa misy karazany fito ny fahasembanana? ✅
👉🏼 1- Fahasembanana « Moteur »: tsy fahafahana mivezivezy, manatanteraka asa mampiasa tanana, manetsika faritra vitsivitsy amin’ny vatana
👉🏼 Fanazavana nataon’i Mélina Janssen avy ao amin’ny Développement & Eveil du Mouvement et du Langage
👉🏼 Hetsika nataon’ny Centre Des Jeunes Dirigeants de Madagascar

🇫🇷 > ✅ Savez-vous qu'il existe sept sortes de
handicaps? ✅
👉🏼 1- Handicap Moteur: inaptitude à se deplacer, à
exécuter des tâches manuels, à mouvoir certaines
parties du corps
👉🏼 Présenté par Mélina Janssen du Développement & Eveil du Mouvement et du Langage
👉🏼 Initié par Centre Des Jeunes Dirigeants de Madagascar
#LabHandicap🇲🇬 > ✅ Fantatrao ve fa misy karazany fito ny fahasembanana? ✅
👉🏼 1- Fahasembanana « Moteur »: tsy fahafahana mivezivezy, manatanteraka asa mampiasa tanana, manetsika faritra vitsivitsy amin’ny vatana
👉🏼 Fanazavana nataon’i Mélina Janssen avy ao amin’ny Développement & Eveil du Mouvement et du Langage
👉🏼 Hetsika nataon’ny Centre Des Jeunes Dirigeants de Madagascar

🇫🇷 > ✅ > Savez-vous qu'il existe sept sortes de
handicaps? < ✅
👉🏼 1- Handicap Moteur: inaptitude à se deplacer, à
exécuter des tâches manuels, à mouvoir certaines
parties du corps
👉🏼 Présenté par Mélina Janssen du Développement & Eveil du Mouvement et du Langage
👉🏼 Initié par Centre Des Jeunes Dirigeants de Madagascar
#LabHandicap
... Voir plusVoir moins

🇲🇬 > ✅ Fantatrao ve fa misy karazany fito ny fahasembanana? ✅
👉🏼 1- Fahasembanana « Moteur »: tsy fahafahana mivezivezy, manatanteraka asa mampiasa tanana, manetsika faritra vitsivitsy amin’ny vatana
👉🏼 Fanazavana nataon’i Mélina Janssen avy ao amin’ny Développement & Eveil du Mouvement et du Langage
👉🏼 Hetsika nataon’ny Centre Des Jeunes Dirigeants de Madagascar 

🇫🇷 > ✅ Savez-vous quil existe sept sortes de
handicaps? ✅
👉🏼 1- Handicap Moteur: inaptitude à se deplacer, à
exécuter des tâches manuels, à mouvoir certaines
parties du corps
👉🏼 Présenté par Mélina Janssen du Développement & Eveil du Mouvement et du Langage
👉🏼 Initié par Centre Des Jeunes Dirigeants de Madagascar
#LabHandicap

Comment on Facebook

Mankasitraka hatrany nizara. Efa tokony hatao mise à jour ny antsika raha io famaritana io, satria amin'ny antsika dia mbola 4 ihany izao. Nefa mbola misy koa ny polyhandicap sy ny handicap multiple, ny troubles dys.

8 mois depuis
Autisme Madagascar

🇲🇬 > Aiza ho aiza ankehitriny ny toerana misy ny olona manana fahasembanana eo amin’ny sehatra arak’asa 🤔
👉🏼 Fampiatiana azy ireo 🤗

🇫🇷 > Où se situent aujourd’hui la place des personnes handicapées dans les domaines professionnels 🤔
👉🏼 Inclusion des personnes en situation de handicap 🤗
👉🏼 Initié par Centre Des Jeunes Dirigeants de Madagascar
#LabHandicap
... Voir plusVoir moins

🇲🇬 > Aiza ho aiza ankehitriny ny toerana misy ny olona manana fahasembanana eo amin’ny sehatra arak’asa 🤔
👉🏼 Fampiatiana azy ireo 🤗

🇫🇷 > Où se situent aujourd’hui la place des personnes handicapées dans les domaines professionnels 🤔
👉🏼 Inclusion des personnes en situation de handicap 🤗
👉🏼 Initié par Centre Des Jeunes Dirigeants de Madagascar
#LabHandicapImage attachment

Comment on Facebook

Any ambany kidoro 😂😂😂 hanao stage aza olona neurotypique ilaina hono experience vao maika olona atypique 🤔🤔

Mbola tena ady mafy na dia misy vitsivitsy ihany fa enjana ny plaidoyer vô tafiditra

8 mois depuis
Autisme Madagascar

🇲🇬 > Kopa-tanana avy aty amin’ny faritra Atsimo andrefana 🤗
👉🏼 Fiofanan’ireo mpisehatra eo anivon’ny fitsaboana ✅
👉🏼 Mahakasika ny olona autiste 🤌🏼
🙏🏼 Mankasitraka eeeeeeeeeee 😄

🇫🇷 > Bonjour du côté de la région Sud-Ouest 🤗
👉🏼 Renforcement des capacités des personnels médicaux ✅
👉🏼 Sur les personnes autistes 🤌🏼
🙏🏼 Merciiiiiiiiiii 😄
... Voir plusVoir moins

🇲🇬 > Kopa-tanana avy aty amin’ny faritra Atsimo andrefana 🤗
👉🏼 Fiofanan’ireo mpisehatra eo anivon’ny fitsaboana ✅
👉🏼 Mahakasika ny olona autiste 🤌🏼
🙏🏼 Mankasitraka eeeeeeeeeee 😄

🇫🇷 > Bonjour du côté de la région Sud-Ouest 🤗
👉🏼 Renforcement des capacités des personnels médicaux ✅
👉🏼 Sur les personnes autistes 🤌🏼
🙏🏼 Merciiiiiiiiiii 😄
8 mois depuis
Autisme Madagascar

🇲🇬 > Ny firaisan-kina no hery ✅
👉🏼 Nahafinaritra ny ady hevitra, ny fananganana fiaraha-miasa, ny fandrosoana vaha-olana 🤗
Ministeran'ny Mponina Madagasikara

🇫🇷 > L’union fait la force ✅
👉🏼 Un bon moment de partage, de débats, de mise en place de collaborations et de solutions 🤗
Ministère de la Justice de Madagascar Gendarmerie Nationale - Madagascar Autisme Madagascar
... Voir plusVoir moins

8 mois depuis
Autisme Madagascar

🇲🇬 > Mivondrona amin’ny fahasamiafana 🤝

🇫🇷 > Unis pour la différence 🤝
... Voir plusVoir moins

🇲🇬 > Mivondrona amin’ny fahasamiafana 🤝

🇫🇷 > Unis pour la différence 🤝
8 mois depuis
Autisme Madagascar

🇲🇬 > Ndao omena feo ireo tsy re ✅

🇫🇷 > Donnons la voix aux sans voix ✅
... Voir plusVoir moins

🇲🇬 > Ndao omena feo ireo tsy re ✅

🇫🇷 > Donnons la voix aux sans voix ✅

Comment on Facebook

Cynthii'ah Rasouh

8 mois depuis
Autisme Madagascar

🇲🇬 > Dinika, fifampizarana, fifanankalozan-kevitra
👉🏼 Mahakasika ny fomba hiarovana sy ny fahandriam-pahalemana ho an’ny olona varira eto Madagasikara ✅
👉🏼 Iarahana amin’ny solo-tenan’ny Ministeran'ny Mponina Madagasikara, ny ministeran’ny fitsarana sy ny zandarmaria nasionaly 🙏🏼
👉🏼 Tohanan’ny Autisme Madagascar 🙏🏼

🇫🇷 > Discussion, échange et partage
👉🏼 Sur la protection et la sécurité des personnes albinos à Madagascar ✅
👉🏼 Avec les représentants du ministère de la population, la justice malgache et Gendarmerie Nationale - Madagascar
👉🏼 Initié par Autisme Madagascar 🙏🏼
... Voir plusVoir moins

Comment on Facebook

Soafy D'arc io zanatsika e

8 mois depuis
Autisme Madagascar

🇲🇬 > Ity fanotaniana ity dia tena maro be no nametraka azy
👉🏼 Afaka sitranina ve ny maha varira? ✅
*Manomboka vao teraka na volana vitsy ao aorian’ny nahaterahany ny olona iray no varira
*Tsy misy fanafody fa toa anao sy toa ahy vao miandoha nandra-pitsahatry ny fofon’aintsika 👈🏼

🇫🇷 > Cette question reviens énormément
👉🏼 Est-ce qu’on peut guérir l’albinisme? ✅
*L’albinisme se déclare dès la naissance de la personne, ou quelques mois après
*Il n’y a ni remède ni traitement pour, la personne reste albinos toute sa vie, étant un être humain tout comme vous et moi 👈🏼
... Voir plusVoir moins

🇲🇬 > Ity fanotaniana ity dia tena maro be no nametraka azy
👉🏼 Afaka sitranina ve ny maha varira? ✅
*Manomboka vao teraka na volana vitsy ao aorian’ny nahaterahany ny olona iray no varira
*Tsy misy fanafody fa toa anao sy toa ahy vao miandoha nandra-pitsahatry ny fofon’aintsika 👈🏼

🇫🇷 > Cette question reviens énormément
👉🏼 Est-ce qu’on peut guérir l’albinisme? ✅
*L’albinisme se déclare dès la naissance de la personne, ou quelques mois après
*Il n’y a ni remède ni traitement pour, la personne reste albinos toute sa vie, étant un être humain tout comme vous et moi 👈🏼

Comment on Facebook

unique comme chacun

8 mois depuis
Autisme Madagascar

🇲🇬 > Toliara 🤗
👉🏼 Mankasitraka ireo mpitandro ny filaminana ety an-toerana 🙏🏼
👉🏼 Nanaraka sy nandray anjara tamin’ny fiofanana mahakasika ny fomba fandraisana an-tanana sy ny fanentanana momba ny olona autiste ✅
Nafinaritra ny fifanankalozana 🤗

🇫🇷 > Tuléar 🤗
👉🏼 Nos sincères remerciements aux forces de l’ordre sises sur les lieux 🙏🏼
👉🏼 Pour la présence et la participation en masse durant la formation accès sur la sensibilisation et les techniques de prise en charge des personnes autistes ✅
Ce fut un bon moment de partage 🤗
... Voir plusVoir moins

🇲🇬 > Toliara 🤗
👉🏼 Mankasitraka ireo mpitandro ny filaminana ety an-toerana 🙏🏼
👉🏼 Nanaraka sy nandray anjara tamin’ny fiofanana mahakasika ny fomba fandraisana an-tanana sy ny fanentanana momba ny olona autiste ✅
Nafinaritra ny fifanankalozana 🤗

🇫🇷 > Tuléar 🤗
👉🏼 Nos sincères remerciements aux forces de l’ordre sises sur les lieux 🙏🏼
👉🏼 Pour la présence et la participation en masse durant la formation accès sur la sensibilisation et les techniques de prise en charge des personnes autistes ✅
Ce fut un bon moment de partage 🤗Image attachmentImage attachment

Comment on Facebook

Bravo.

Bekily androy sisa

8 mois depuis
Autisme Madagascar

🇲🇬 > Ndao hiaraha-mijery anie hoe
👉🏼 Inona avy ny zavatra tsy zakan’ny olona varira iray raha ny toe-batany amin’ny maha varira azy no zahana 👈🏼
❌ Tsy mahazaka masoandro ny oditra noho izy tsy misy sela miaro, ilay sela manome loko ny vatana
Izay mety hahazoana aretin-koditra maro toy ny homamiadana, fandoran’ny oditra sns ❌
❌ Tsy mahazaka hazavana na masoandro ihany koa ny maso ary miteraka tsy dia fahitana na tsy fahitana tsotra fotsiny ny tsy fisina na tsy fahampian’ny tahan’ny « mélanine » ao aminy ❌

🇫🇷 > Et si on regardait un peu
👉🏼 Quelles sont les choses que physiquement, personnes albinos ne supportent pas 👈🏼
❌ Les yeux des personnes atteintes d’albinisme ne supportent pas ou supportent très peu la lumière du soleil
L’absence de mélanine dans leur corps engendre des problèmes visuels auprès de la personne concernée, mais aussi la cécité ❌
❌ L’absence de cellules génétiques dédiées à la pigmentation fragilise aussi la peau des personnes albinos face à l’exposition au soleil qui peut engendrer plusieurs maladies de la peau telle que le cancer ou des brûlures ❌
... Voir plusVoir moins

🇲🇬 > Ndao hiaraha-mijery anie hoe 
👉🏼 Inona avy ny zavatra tsy zakan’ny olona varira iray raha ny toe-batany amin’ny maha varira azy no zahana 👈🏼
❌ Tsy mahazaka masoandro ny oditra noho izy tsy misy sela miaro, ilay sela manome loko ny vatana
Izay mety hahazoana aretin-koditra maro toy ny homamiadana, fandoran’ny oditra sns ❌
❌ Tsy mahazaka hazavana na masoandro ihany koa ny maso ary miteraka tsy dia fahitana na tsy fahitana tsotra fotsiny ny tsy fisina na tsy fahampian’ny tahan’ny « mélanine » ao aminy ❌

🇫🇷 > Et si on regardait un peu
👉🏼 Quelles sont les choses que physiquement, personnes albinos ne supportent pas 👈🏼
❌ Les yeux des personnes atteintes d’albinisme ne supportent pas ou supportent très peu la lumière du soleil
L’absence de mélanine dans leur corps engendre des problèmes visuels auprès de la personne concernée, mais aussi la cécité ❌
❌ L’absence de cellules génétiques dédiées à la pigmentation fragilise aussi la peau des personnes albinos face à l’exposition au soleil qui peut engendrer plusieurs maladies de la peau telle que le cancer ou des brûlures ❌

Comment on Facebook

Tsy mahazo minana patsabe ko reny nz zavatra avy anaty ranomasina fa lasa misy otrany vay bdb ny hoditra.

8 mois depuis
Autisme Madagascar

🇲🇬 > Ho antsika eto Mahajanga 🤗
👉🏼 Ny 30 aprily 2022 amin’ny 9 ora maraina 👈🏼
✅ Ndao ho resahina ny fomba fandraisana an-tànana ny zaza autiste eny anivon’ny toeram-pampianarana ✅
... Voir plusVoir moins

🇲🇬 > Ho antsika eto Mahajanga 🤗
👉🏼 Ny 30 aprily 2022 amin’ny 9 ora maraina 👈🏼
✅ Ndao ho resahina ny fomba fandraisana an-tànana ny zaza autiste eny anivon’ny toeram-pampianarana ✅

Comment on Facebook

Salama tompoko aiza eto mahajanga no andehanana momba ny autisme tompoko

8 mois depuis
Autisme Madagascar

🇲🇬 > Manan-jo mitovy na ianao na izaho ✅
👉🏼 Fiofanana enti-mihatrika ny tetik’asa manaraka 🤗

🇫🇷 > Nous avons tous les mêmes droits ✅
👉🏼 Formation pour parfaire le projet en cours 🤗
... Voir plusVoir moins

🇲🇬 > Manan-jo mitovy na ianao na izaho ✅
👉🏼 Fiofanana enti-mihatrika ny tetik’asa manaraka 🤗

 🇫🇷 > Nous avons tous les mêmes droits ✅
👉🏼 Formation pour parfaire le projet en cours 🤗Image attachmentImage attachment
8 mois depuis
Autisme Madagascar

🇲🇬 > Tontosa soaman-tsara ny fanaovan-tsonia ho amin’ny fifanaraham-piaraha-miasa eto anivon’ny Autisme Madagascar miaraka amin’ny COLAS Madagascar 🤗
👉🏼 Tongasoa COLAS Madagascar 🤗

🇫🇷 > Tenue de la signature de la convention de partenariat entre COLAS Madagascar et Autisme Madagascar ce jour ✅
👉🏼 Bienvenu COLAS Madagascar🤗
... Voir plusVoir moins

🇲🇬 > Tontosa soaman-tsara ny fanaovan-tsonia ho amin’ny fifanaraham-piaraha-miasa eto anivon’ny Autisme Madagascar miaraka amin’ny COLAS Madagascar 🤗
👉🏼 Tongasoa COLAS Madagascar 🤗

🇫🇷 > Tenue de la signature de la convention de partenariat entre COLAS Madagascar et Autisme Madagascar ce jour ✅
👉🏼 Bienvenu COLAS Madagascar🤗
8 mois depuis
Autisme Madagascar

🇲🇬 > Maro isika no nanotany hoe
👉🏼 Manaranaka ve ny maha varira? ✅
*Eo am-piterahana na volana vitsivitsy aorian’ny haterahana no maha-varira ny olona iray
*Olana ara-tsela ny maha-varira, midika izany fa manaraka
*Tsy mamindra fa manaranaka

🇫🇷 > Nous sommes nombreux à nous poser la question du ❌
👉🏼 Est-ce que l’albinisme est héréditaire? ✅
*L’albinisme se déclare dès la naissance de la personne, ou quelques mois après
*Il n’y a ni remède ni traitement pour, la personne reste albinos toute sa vie, étant un être humain tout comme vous et moi
*Elle n’est pas contagieuse mais héréditaire
... Voir plusVoir moins

🇲🇬 > Maro isika no nanotany hoe
👉🏼 Manaranaka ve ny maha varira? ✅
*Eo am-piterahana na volana vitsivitsy aorian’ny haterahana no maha-varira ny olona iray
*Olana ara-tsela ny maha-varira, midika izany fa manaraka
*Tsy mamindra fa manaranaka 

🇫🇷 > Nous sommes nombreux à nous poser la question du ❌
👉🏼 Est-ce que l’albinisme est héréditaire? ✅
*L’albinisme se déclare dès la naissance de la personne, ou quelques mois après
*Il n’y a ni remède ni traitement pour, la personne reste albinos toute sa vie, étant un être humain tout comme vous et moi
*Elle n’est pas contagieuse mais héréditaire
Charger plus